Ta strona wykorzystuje pliki cookies ("ciasteczka"). Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.

Historia Samorządu Doktorantów UMCS

UWAGA! Ze względu na obowiązujące RODO nie możemy publikować danych osobowych osób tworzących Samorząd. Dlatego zwracamy się z uprzejmą prośbą do tych osób o kontakt (zakładka "Kontakt") w celu przekazania zgody na publikację imienia, nazwiska oraz wydziału - aby historia Samorządu nie wyglądała jak kartoteka kryminalna...
 
W dniu 12 czerwca 2006 roku odbyło się Walne Zebranie Doktorantów UMCS, na którym obecnych było 36 doktorantów reprezentujących łącznie 11 kierunków studiów doktoranckich na 13 ówcześnie prowadzonych w Uczelni. Walne Zebranie jednogłośnie dokonało wyboru TYMCZASOWEJ RADY UCZELNIANEJ SAMORZĄDU DOKTORANTÓW UMCS (TRUSD) w składzie:
 • mgr Cichosz P. (historia)
 • mgr Czech B. (chemia)
 • mgr Gil G. (politologia)
 • mgr Górnikowska M. (geografia)
 • mgr Gregorczyk M. (matematyka)
 • mgr Grudziewska E.(pedagogika)
 • mgr Kijek T. (ekonomia)
 • mgr Pachuta P. (historia)
 • mgr Płaziński W. (chemia)
 • mgr Rysiak A. (biologia)
 • mgr Stefańska K. (fizyka)
 • mgr Ulita M. (filozofia)
 • mgr Wojciechowski W. (fil. polska)

Jednocześnie Walne Zebranie Doktorantów w dniu 12.06.2006 roku uchwaliło Regulamin Samorządu Doktorantów UMCS, którego zgodność z przepisami prawa stwierdził Senat UMCS na posiedzeniu w dniu 27.09.2006 roku. Następnie, na posiedzeniu w dniu 20 czerwca 2006 roku, TRUSD dokonała wyboru Prezydium w składzie:

 • mgr Paweł P. (historia) – Przewodniczący
 • mgr Marta G. (geografia) – Wiceprzewodnicząca
 •  
  mgr Wojciech P. (chemia) – Wiceprzewodniczący 
 • mgr Maciej U. (filozofia) – Wiceprzewodniczący 
 • mgr Grzegorz G. (politologia) – Sekretarz

Do dnia 30 września 2007 roku Tymczasowa Rada Uczelniana Samorządu Doktorantów UMCS pełni rolę uczelnianego organy uchwałodawczego, a Prezydium TRUSD uczelnianego organu wykonawczego Samorządu Doktorantów. 

W skład Uczelnianego Samorządu Doktorantów UMCS wybranego na kadencję 2007-2009 weszli:
 • mgr Monika B. (filozofia i socjologia)
 • mgr Grzegorz G. (politologia) - Sekretarz
 • mgr Magdalena G. (matematyka) - Wiceprzewodnicząca
 • mgr Jaromir K. (fizyka)
 • mgr Magdalena M.D. (biologia)
 • mgr Paweł P. (historia) - Przewodniczący
 • mgr Wojciech P. (chemia) - Wiceprzewodniczący
 • mgr Maria Z. (ekonomia) 
W skład Uczelnianego Samorządu Doktorantów UMCS wybranego na kadencję 2009-2011 weszli:
 • mgr Marzena M. (prawo i administracja) - Przewodnicząca
 • mgr Urszula R. (matematyka) - Wiceprzewodnicząca
 • mgr Patrycja Z. (pedagogika i psychologia) - Wiceprzewodnicząca
 • mgr Herbert G. (politologia)
 • mgr Monika J. (ekonomia)
 • mgr Andrzej K. (biologia)
 • mgr Ewelina R. (chemia)
 • mgr Joanna S. (humanistyczny)
 • mgr Ewa F. (filozofia i socjologia)
 

Free Joomla! template by L.THEME | Documentation