Inkubator Medialno-Artystyczny UMCS  Nagroda im. Stefana Banacha w 2013 - przyznana API UMCS UMCS -„Dobra Uczelnia - Dobra Praca 2013” Sukces badaczy z UMCS UMCS Uczelnią Liderów 2013 X Lubelski Festiwal Nauki Wózek inwalidzki sterowany oddechem skonstruowany przez doktoranta Politechniki Wrocławskiej
Inkubator Medialno-Artystyczny UMCS

Inkubator Medialno-Artystyczny UMCS

Inkubator Medialno-Artystyczny to wyjątkowy na rynku Polski Wschodniej cyfrowy ośrodek twórczy, którego beneficjentami będą zarówno studenci, uczniowie jak i artyści, ludzie mediów, a także użytkownicy nowych technologii. Inkubator wpisuje się w przestrzeń dialogu między edukacją, kulturą, sztuką i mediami.  Więcej informacji w czerwcowym miesięczniku UMCS "Wydarzenia Uniwersyteckie" str. 36.

 Nagroda im. Stefana Banacha w 2013 - przyznana

Nagroda im. Stefana Banacha w 2013 - przyznana

Laureatem piątej edycji konkursu „The International Stefan Banach Prize for a Doctoral Dissertation in the Mathematical Sciences” został dr Marcin Pilipczuk. Nagrodzona rozprawa doktorska w dziedzinie nauk matematycznych zatytułowana: „New techniques applicable to selected NP-hard problems”, została napisana pod kierunkiem dr. hab. Łukasza Kowalika na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Nagroda ta została ustanowiona w 2008 r. przez firmę Ericpol, która jest jej fundatorem, i Polskie Towarzystwo Matematyczne (PTM). Więcej informacji znajdziesz tutaj

API UMCS

API UMCS

Idea Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy UMCS (AIP UMCS) polega na wspieraniu młodych ludzi w realizowaniu ich pomysłów biznesowych, bez zbędnej biurokracji i kosztów. AIP UMCS pomaga, tworzy, organizuje i prowadzi działalność gospodarczą na rzecz Beneficjentów. Już 55 firm działa w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości UMCS! Więcej informacji znajdziesz tutaj.

UMCS -„Dobra Uczelnia - Dobra Praca 2013”

UMCS -„Dobra Uczelnia - Dobra Praca 2013”

20 czerwca 2013 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbył się finał ogólnopolskiego programu certyfikacji „Dobra Uczelnia - Dobra Praca 2013”.  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej został uhonorowany tym zaszczytnym tytułem. Celem programu „Dobra Uczelnia - Dobra Praca” jest wyróżnienie oraz promowanie rzetelnych, tworzących perspektywy zawodowe uczelni, dostosowujących profil kształcenia do potrzeb rynku pracy. UMCS został również laureatem towarzyszącego programowi konkursu „Najbardziej innowacyjna i kreatywna Uczelnia w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych”.

Sukces badaczy z UMCS

Sukces badaczy z UMCS

Badacze z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, pracujący pod kierunkiem prof. Wiesława Gruszeckiego, laureata programu TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, odkryli mechanizmy molekularne leżące u podstaw procesów przystosowania fotosyntezy w roślinach do intensywności pochłanianego światła. Wyniki badań publikuje prestiżowy miesięcznik naukowy The Plant Cell (doi:10.1105/tpc.113.113076). Więcej informacji znajdziesz tutaj.

UMCS Uczelnią Liderów 2013

UMCS Uczelnią Liderów 2013

Z wielką przyjemnością informujemy, że Uniwersytet Marii Curie-Skodowskiej w Lublinie po raz trzeci został laureatem Ogólnopolskiego Programu Szkół Wyższych "Uczelnia Liderów" otrzymując tym samym srebrny certyfikat oraz po raz pierwszy dodatkowe wyróżnienie "Aurea Praxis".  Srebrny Certyfikat "Uczelnia Liderów" oznacza, że UMCS wyróżnia się na tle innych uczelni inwestowaniem w edukację na potrzeby rynku pracy i otoczenia gospodarczego. Tytuł "Aurea Praxis" otrzymują zaś rektorzy wykazujący się szczególnym, osobistym zaangażowaniem na rzecz rozwoju i promowania w swoich uczelniach idei edukacji dla rynku pracy i praktyki gospodarczej. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

X Lubelski Festiwal Nauki

X Lubelski Festiwal Nauki

W dniach 14-20 września 2013 r. odbył się X Lubelski Festiwal Nauki pod hasłem „Człowiek – nauka – pasja”.  Celem organizacji tego Festiwalu jest popularyzacja nauki w społeczeństwie, w szczególności wśród młodzieży, poprzez prezentację najciekawszych projektów badawczych realizowanych na uczelniach i w jednostkach naukowych lubelszczyzny. Szczegółowe informacje oraz program Festiwalu znajdują się na stronie: www.festiwal.lublin.pl

Wózek inwalidzki sterowany oddechem skonstruowany przez doktoranta Politechniki Wrocławskiej

Wózek inwalidzki sterowany oddechem skonstruowany przez doktoranta Politechniki Wrocławskiej

Marcin Skóra, doktorant Politechniki Wrocławskiej zbudował pierwszy na świecie wózek inwalidzki sterowany oddechem, za który otrzymał Nagrodę Siemensa dla Absolwentów. Prototyp wynalazku znajduje się w na wyposażeniu Laboratorium Automatyki Przemysłowej na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej, gdzie nadal trwają nad nim badania. Więcje informacji znajdziesz tutaj.

Zamknij Poprzedni artykuł Następny artykuł
„Stypendia naukowe dla doktorantów pracujących w ramach zespołów badawczych”

Projekt „Stypendia naukowe dla doktorantów pracujących w ramach zespołów badawczych” realizowany jest przez Samorząd Województwa Lubelskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2 Transfer Wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji. Celem projektu jest stworzenie warunków do prowadzenia badań naukowych dla 43 doktorantów, kształcących się na kierunkach matematyczno – przyrodniczych i technologicznych, zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Lubelskiego do dnia 30.09.2015 r.

Projekt realizowany jest w latach 2013 – 2015. W ramach projektu zostaną przyznane stypendia naukowe dla 43 doktorantów na okres do 18 m-cy, w tym nie dłużej niż na okres realizacji problemu badawczego/naukowego w ramach zespołu badawczego. Miesięczna kwota stypendium wynosi 3.836,00 zł. Stypendia zostaną przyznane wyłącznie dla doktorantów, którzy są członkami zespołów badawczych pracujących nad rozwiązaniem konkretnych problemów badawczych/naukowych we współpracy z przedsiębiorcą w zakresie wdrażania wyników badań naukowych. Zespoły badawcze będą składać się z min. 2 doktorantów i 1 opiekuna zespołu badawczego. Opiekun zespołu badawczego otrzyma środki na pokrycie poniesionych kosztów związanych z koordynowaniem prac zespołu badawczego oraz nadzorowaniem całości prac związanych z rozwiązaniem problemu badawczego/naukowego realizowanego w ramach projektu, wypłacane w formie wynagrodzenia, w miesięcznej kwocie 1.550,00 zł. brutto. Planowany jest wybór 20 zespołów badawczych. Wyboru najlepszych zespołów badawczych dokona Komisja Stypendialna.

V Lubelski Bal Doktoranta
V Lubelski Bal Doktoranta

W imieniu uczelni stowarzyszonych w Lubelskim Porozumieniu Doktorantów serdecznie zapraszamy na kolejny V Lubelski Bal Doktoranta, który odbędzie się 23 maja w Restauracji Zaścianek  http://www.restauracjazascianek.pl/  :)
W cenie uczestnictwa gwarantujemy:
- trzy ciepłe dania (w tym potrawy z grilla);
-zimne przekąski przez cały czas trwania imprezy;
-napoje bezalkoholowe przez cały trwania imprezy (kawa, herbata, soki);
-oprawa zapewniona przez profesjonalny zespół muzyczny;
- brak "korkowego" :P
-zabawa do białego rana :)

Całkowity koszt 100 zł od osoby. Pieniądze prosimy przelewać do 9 maja 2014 roku na konto:
Fundacja ALUMNO
Skłodowskiej-Curie 94/29
85-733 Bydgoszcz
nr konta: 54 1240 3493 1111 0010 4659 0638

W tytule wpisując V Bal Doktoranta imię i nazwisko uczestnika balu oraz uczelnie.

Konkursy Narodowego Centrum Nauki

Biuro ds. Badań Naukowych uprzejmie informuje, że Narodowe Centrum Nauki udostępniło na stronie OSF formularze wniosków dla konkursów:

  • OPUS 6 - na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów (ogłoszenie, instrukcja),

  • PRELUDIUM 6 - na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową, nieposiadające stopnia naukowego doktora (ogłoszenie, instrukcja),

  • SONATA 6 - na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora (ogłoszenie, instrukcja).

Drodzy Doktoranci

Informujemy, że  zostały ustalone wysokości stypendiów socjalnych, socjalnych w zwiększonej wysokości, specjalnych dla osób niepełnosprawnych, Rektora oraz zapomóg dla Doktorantów obowiązujących w roku akademickim 2013/2014. .

Samorząd Doktorantów UMCS

 

KOMUNIKAT 1

Od dnia 28 października 2013 został uruchomiony nowy serwis Samorządu Doktorantów UMCS, który korzysta z nowych domen sd.umcs.pl oraz doktoranci.umcs.pl  

Zapraszamy naszych Doktorantów oraz wszystkie zainteresowane osoby do korzystania z nowego serwisu. Priorytetowym zadaniem serwisu jest stworzenie dla Doktorantów platformy wymiany informacji oraz umożliwienie sprawnej komunikacji  w Samorządzie Doktorantów  (m.in. poprzez stworzenie systemu kont użytkowników, profili, stron użytkowników). Dodatkowo serwis ma za zadanie propagowanie osiągnięć naukowych naszych Doktorantów, co z pewnością przyczyni się do wzrostu ich mobilności i konkurencyjności na rynku pracy.  

324

„Stypendia naukowe dla doktorantów pracujących w ramach zespołów badawczych”

Projekt „Stypendia naukowe dla doktorantów pracujących w ramach zespołów badawczych” realizowany jest przez Samorząd Województwa Lubelskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2 Transfer Wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji. Celem projektu jest stworzenie warunków do prowadzenia badań naukowych dla 43 doktorantów, kształcących się na kierunkach matematyczno – przyrodniczych i technologicznych, zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Lubelskiego do dnia 30.09.2015 r.

Projekt realizowany jest w latach 2013 – 2015. W ramach projektu zostaną przyznane stypendia naukowe dla 43 doktorantów na okres do 18 m-cy, w tym nie dłużej niż na okres realizacji problemu badawczego/naukowego w ramach zespołu badawczego. Miesięczna kwota stypendium wynosi 3.836,00 zł. Stypendia zostaną przyznane wyłącznie dla doktorantów, którzy są członkami zespołów badawczych pracujących nad rozwiązaniem konkretnych problemów badawczych/naukowych we współpracy z przedsiębiorcą w zakresie wdrażania wyników badań naukowych. Zespoły badawcze będą składać się z min. 2 doktorantów i 1 opiekuna zespołu badawczego. Opiekun zespołu badawczego otrzyma środki na pokrycie poniesionych kosztów związanych z koordynowaniem prac zespołu badawczego oraz nadzorowaniem całości prac związanych z rozwiązaniem problemu badawczego/naukowego realizowanego w ramach projektu, wypłacane w formie wynagrodzenia, w miesięcznej kwocie 1.550,00 zł. brutto. Planowany jest wybór 20 zespołów badawczych. Wyboru najlepszych zespołów badawczych dokona Komisja Stypendialna.

323
V Lubelski Bal Doktoranta

V Lubelski Bal Doktoranta

W imieniu uczelni stowarzyszonych w Lubelskim Porozumieniu Doktorantów serdecznie zapraszamy na kolejny V Lubelski Bal Doktoranta, który odbędzie się 23 maja w Restauracji Zaścianek  http://www.restauracjazascianek.pl/  :)
W cenie uczestnictwa gwarantujemy:
- trzy ciepłe dania (w tym potrawy z grilla);
-zimne przekąski przez cały czas trwania imprezy;
-napoje bezalkoholowe przez cały trwania imprezy (kawa, herbata, soki);
-oprawa zapewniona przez profesjonalny zespół muzyczny;
- brak "korkowego" :P
-zabawa do białego rana :)

Całkowity koszt 100 zł od osoby. Pieniądze prosimy przelewać do 9 maja 2014 roku na konto:
Fundacja ALUMNO
Skłodowskiej-Curie 94/29
85-733 Bydgoszcz
nr konta: 54 1240 3493 1111 0010 4659 0638

W tytule wpisując V Bal Doktoranta imię i nazwisko uczestnika balu oraz uczelnie.

312

Konkursy Narodowego Centrum Nauki

Biuro ds. Badań Naukowych uprzejmie informuje, że Narodowe Centrum Nauki udostępniło na stronie OSF formularze wniosków dla konkursów:

  • OPUS 6 - na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów (ogłoszenie, instrukcja),

  • PRELUDIUM 6 - na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową, nieposiadające stopnia naukowego doktora (ogłoszenie, instrukcja),

  • SONATA 6 - na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora (ogłoszenie, instrukcja).

313

Drodzy Doktoranci

Informujemy, że  zostały ustalone wysokości stypendiów socjalnych, socjalnych w zwiększonej wysokości, specjalnych dla osób niepełnosprawnych, Rektora oraz zapomóg dla Doktorantów obowiązujących w roku akademickim 2013/2014. .

Samorząd Doktorantów UMCS

 

306

KOMUNIKAT 1

Od dnia 28 października 2013 został uruchomiony nowy serwis Samorządu Doktorantów UMCS, który korzysta z nowych domen sd.umcs.pl oraz doktoranci.umcs.pl  

Zapraszamy naszych Doktorantów oraz wszystkie zainteresowane osoby do korzystania z nowego serwisu. Priorytetowym zadaniem serwisu jest stworzenie dla Doktorantów platformy wymiany informacji oraz umożliwienie sprawnej komunikacji  w Samorządzie Doktorantów  (m.in. poprzez stworzenie systemu kont użytkowników, profili, stron użytkowników). Dodatkowo serwis ma za zadanie propagowanie osiągnięć naukowych naszych Doktorantów, co z pewnością przyczyni się do wzrostu ich mobilności i konkurencyjności na rynku pracy.  

Wybierz artykuły do drukowania
Drukuj Wybierz Zamknij

Drodzy Doktoranci

Informujemy, że  zostały ustalone wysokości stypendiów socjalnych, socjalnych w zwiększonej wysokości, specjalnych dla osób niepełnosprawnych, Rektora oraz zapomóg dla Doktorantów obowiązujących w roku akademickim 2013/2014. .

Samorząd Doktorantów UMCS

 

Komunikator

Zaloguj się aby wprowadzić wpis

Kalendarz
prev month Wrzesień 2014 next month
Pn. Wt. Śr. Czw. Pt. Sb. Nd.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Sonda
Czy podoba Ci się nasz nowy serwis?